staalmeesterschap

In onze trajecten werken we vanuit drie stappen aan hedendaags Staalmeesterschap:
Kijken, ijken en verrijken. 

icoon kijken heelstaalmeesterschap pagina beeld 1DWe starten een traject vaak in het museum. We nodigen mensen uit om beelden te kiezen die voor hen persoonlijk weergeven wat hun werk voor hen betekent. Zij vinden nieuwe taal om de onderliggende waarden met elkaar te delen. Deze collectieve waarden vormen het vertrekpunt voor het participatieve actie onderzoek dat wij als Staalmeesters uitvoeren. Ook de medewerkers doen onderzoek, binnen en buiten de organisatie. Wij trainen hen om als een antropoloog te kijken, zodat zij zich onderdompelen in de belevingswereld van ‘de ander’.

icoon kijken ijken heelstaalmeesterschap pagina beeld 2CVervolgens ijken we het alledaagse werk zoals dat in het onderzoek naar voren komt aan de opbrengst uit het museum. Hoe krijgen de waarden nu handen en voeten in het werk? Waar zit de praktijkwijsheid? Welke routines en rituelen zijn zo vanzelfsprekend geworden dat ze onzichtbaar zijn geworden? Welke speelruimte ontstaat als ‘dat waar je het voor doet’ en ‘de alledaagse werkelijkheid’ naast elkaar bekijkt? Welke (on)mogelijkheden komen naar voren? Waar gaat het eigenlijk over op deze plek met deze mensen?

icoon kijken ijken verrijken heel
staalmeesterschap pagina beeld 3D
De oogst van het kijken en ijken geven we terug in een materiële vorm. We verrijken de bestaande situatie. Dat kan door een interventie op de werkvloer, elke maand verse ‘staalkaartjes’ in je veiligheidsbadge, een groepsportret dat de positie van het team reflecteert, een handzaam boekje met prikkelende stellingen, een op elke medewerker toegesneden leporello.