over ons

over ons ester 4

Ik vind het fascinerend hoe mensen die veel met elkaar werken, een eigen werk-elijkheid creëren. Minder blij word ik als dit tot gevolg heeft dat deze groep vooral nog praat in holle termen en handelt vanuit abstracties. Dan gaat ‘het leven’ eruit en is het contact met waar het werkelijk over gaat, verdwenen.

In mijn werk gebruik ik methodes uit de culturele antropologie om mensen zich te laten realiseren dat er meer is dan hun eigen werkelijkheid. Dat het ongelofelijk inspirerend en verrijkend kan zijn om je te verplaatsen in andere perspectieven. Niet door over ze te lezen of statistieken te bekijken, maar door ‘being there’ – zo dicht mogelijk in hun belevingswereld, in hun taal, nieuwsgierig te zijn naar wat hen beweegt. Zeker het contact met de leefwereld van degenen ‘voor wie je het doet’ is naar mijn idee een essentieel vertrekpunt om te komen tot goede en innovatieve plannen of producten.

De vertaling van die leefwereld terug naar de rol van de professional, de expert, daar zit naar mijn idee de lastigste schakel. Ik zie het als mijn rol om vanuit antropologisch veldwerk een gezamenlijk verhaal te smeden, waar alle betrokken partijen uit ‘het systeem’ zich mee kunnen identificeren. Door zicht te hebben op dit verbindende verhaal, kom je met elkaar in contact over waar het werkelijk over gaat en wat er nodig is om met elkaar verder te komen.
http://nl.linkedin.com/in/esterheiman/

over ons adelijn 4Kijken doet iedereen. Maar nemen we wel waar wat we zien? Als beeldend kunstenaar gebruik ik kunst en artistieke strategieën om mensen scherper te laten kijken, individueel en in teams, in hun werk en daarbuiten. Ik geloof dat mensen daar gelukkiger van worden en zelfstandiger. Een team wordt flexibel en creatief.

Het vraagt lef om je zintuigen en verbeeldingskracht te gebruiken. Stilstaan bij wat je ziet en ervaart kan soms ongemakkelijk zijn. Maar het levert veel op: méér en relevante informatie, en dus betere afwegingen en rijkere oplossingen. Routines worden opnieuw zichtbaar, impliciete denk- en handelwijzen komen naar voren. Er ontstaat nieuwe taal voor onderwerpen die ‘platgepraat’ waren.

Ik doe mijn werk graag samen. Het is mooi om te zien hoe een bundeling van krachten iedereen verder helpt. Daarbij gebruik ik kunst. Kunst spreekt andere bewustzijnslagen aan. Er komen er dingen binnen ons bereik die ver weg lagen. Vanuit openheid en verwondering verrassen we onszelf met observaties en inzichten die we niet hadden kunnen bedenken, maar wel wáár zijn.
https://www.linkedin.com/in/adelijnvanhuis

over ons rembrandt 3Onze bedrijfsnaam ontlenen we aan het schilderij van Rembrandt waarop vijf waardijnen en hun dienaar zijn afgebeeld, een gezelschap dat enerzijds een grote uniformiteit en collectiviteit uitstraalt en tegelijkertijd vijf karakteristieke individuen laat zien. Drie maal per week kwamen zij bijeen om vers geproduceerd laken te keuren op kleur, soepelheid en glanzendheid. Zij deden dit aan de hand van stalen. Hun staalmeesterschap, het ijken van het alledaagse werk aan de gewenste kwaliteit, vertalen wij naar hedendaagse organisaties.